top of page
11 (Copy).jpg

משרדים וחללים ציבוריים

הכניסה, חדרי הישיבות והמשרדים עצמם, הם כולם כרטיס ביקור של החברה. הם משקפים את מהות החברה, את ערכיה, את ייחודה ואת עשייתה. עיצוב משרדים וחללים ציבורים מבליט את הערכים והמסרים העסקיים שלכם ויוצר אצל העובדים והלקוחות תחושה של חיבור ובידול ייחודי.

תהליך העיצוב מתחיל בראיונות של בעלי החברה, מנהליה ועובדיה. השיחות עם הגורמים השונים נותנות תמונה מקיפה, ומשקפת את המסרים שהחברה מעוניינת לשדר החוצה. בתוך תמונה זו משתלבים הצרכים הפונקציונליים של המשרד ושל העשייה היומיומית שלה. מתוך הראיונות אנחנו מבדלים את הסיפור העסקי, ומתאימים את העיצוב כך שיביא ביטוי לממדים ולמישורים השונים של סיפור זה.

מתוך הבקשות והצרכים נקבע תקציב, מסגרת אשר בתוכה העשייה העיצובית תבוצע, והפרויקט יוצא לדרך.

תהליך העיצוב לוקח בחשבון אלמנטים משמעותיים המייצגים את החברה ואת התהליך המיתוגי שלה ומשתמש בחומרים המתאימים למסר אותו בקשתם להעביר. שימוש ברצף חומרים קונסיסטנטי מקנה תחושת המשכיות בין החללים השונים. המטרה הסופית הינה להשרות תחושה של עסק המתנהל בצורה יעילה ורגועה, מקום אמפטי ומכיל עבור העובדים ועבור הלקוחות, כאחד.

אנחנו מייצרים עבורכם הדמיות פוטו ראליסטיות, להמחשה ברורה של כל הפרטים והאלמנטים השונים המרכיבים יחד את המראה המוגמר. לאחר תהליך קבלת האישורים אנחנו מגישים תוכנית עבודה מקיפה, הכוללת לוחות זמנים ותקציב מוגדר וברור.

תהליך העיצוב נעשה תוך ליווי צמוד שלנו. אנחנו עובדים מול הספקים, הקבלנים והפועלים, משגיחים ומפקחים על תהליכי העבודה והעשייה. בסיום תהליך העיצובי תקבלו מקום בטוח ונוח לעובדים, ומקום מזמין ונעים ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים. המשרד שלכם ישקף את הסיפור האישי של העסק, ויעביר מסרים ברור של חוזקות ויציבות, המושכים אליהם לקוחות חדשים.

שלבי העבודה

1

2

4

3

5

ליווי פיקוח, והשגחה על תהליך העבודה, מכל היבטיו, עד לסיומו

הכנת הדמייה פוטוריאליסטת

בחירת אלמנטים משמעותיים מתוך ספר המותג

קביעת תקציב

ראיונות עם גורמים בחברה ולמידת הסיפור העסקי 

bottom of page