אדריכלות 

מהם הפרמטרים לאדריכלות טובה?

לתפיסתנו למושג אדריכלות טובה יש כמה היבטים מהשלב הרעיוני דרך השלב הביצועי.


אנחנו מאמינים כי אדריכלות טובה היא קודם כל זו המשרתת נכונה את בעלי הבית , היא אישית ומבטאת את סך כל החלומות , ההרגלים , המבנה המשפחתי וההנהלות החברתית של בעלי הבית. תכנון טוב הוא כזה שמצליח לרתום את משאבי הטבע הזמינים מחד ולייצר מערכת יחסים מאוזנת מאידך עם הסביבה הטבעית שלו. 


כאמנים אנחנו רואים יופי שמקבל ביטוי בכל הרבה צורות וסגנונות ובהתאמה לתפיסתנו כי הבית שייך בסופו של יום לבעליו, אנו שואפים דרך התכנון לתת ביטוי בתכנון ובצורניות לבעלי הבית ויחד אתו לחוות ולתת אינטרפרטציה מקומית ל"חלום" שלו.
 

כחוקים ששמנו כנר לרגלינו אנחנו דואגים להקפיד כי:
 

תכנון אור ואויר אופטימלי-

 • העמדה נכונה של תכנית במגרש תמקסם את כווני הרוח והאור בפרויקט 

 • חללים מוארים טבעית יותר נעימים .

 • כשחלל עומד לכיווני רוח ושמש נכונים צריכת החשמל משמעותית יותר נמוכה

1

חיבור בין פנים לחוץ-

 • אשר הבית מחובר מבחינה אדריכלית לגינה כל חלל ירגיש יותר גדול ונעים.כ

 • פתיחת פתחים גדולים לכיוון החצר הפרטית

 • פתיחת פתחים מועטים לכיוון החזית הרועשת

2

תכנון ארגונומי-

 • מעברים רחבים

 • פתחי דלתות גדולים

 • תכנון מרחקים נכונים לעבודה(כמו מרחק בין כיור לכיריים)

3

מפרטי עבודה מוקפדים-

 • הקפדה יתרה על סנכרון בין תכניות הנדסה לתכניות האדריכלות

 •  שימת לב לשרטוט לכל הפרטים הקטנים והגדולים שיאפשרו לכם לקבל תמונת מצב ברורה ומלאה -גדלים של כלים סניטרים, גודל ארונות אמבטיה ,גובה וגודל של מדפים ונישות ,מספור של חלונות, מספור של עמודים ,מיקום חיפויים וכמויות בתכנית ובחזיתות ..

 •  ציון של כמויות פיתוח-שבילים ,מרפסות מרוצפות ועוד.

4

פיקוח עליון-

 • תכנון טוב ככל שיהיה אינו מספק אם לא מגיעים לשטח לפקח ,ולתאם את הפרטים המורכבים מול הקבלנים.

 • סימון בשטח עם קבלן חשמל ואינסטלציה של כל הנקודות בתכנית.

 • ניהול קשר רציף מול הקבלנים המבצעים על מנת למזער טעויות ובעיות בשטח.

5